# خدا

از عشق ميميريم اما نميدانيم چرا.از زند ه ماندن ها پشيمانيم نميدانيم چرا.از خدا وند گله داريم نميدانيم چرا.برای هيچ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید