...

قلبای ما هنوز می تپن و اين يعنی هنوز زنده ايم پس زندگی کنيم

/ 4 نظر / 11 بازدید
گمشده(LOST)

و اين يعنی درست همان اميد ، به زبان ساده!

pesarake tanha

سلام عزيز ....خشکی آسمان بود و غم هجرت تو ........آسمان باريد !!! تو نمی آيی

pesarake tanha

خوشحالم که دوباره نوشتی .........به فرهاد گفتند که کوه بکند !!!......به من گفته اند که دل بکنم !!...کدام يک سخت تر است ؟؟؟

pesarake tanha

سلام عزيز .....نمی خوای چيزی بنويسی برامون ؟؟؟؟ ...دلم برای نوشته هات تنگ شده ......از غروب های جمعه که می گذری خوب نگاه کن ..کفش هايت هنوز از گل و لای دلتنگيم پاک نشده